Politica de confidențialitate

 

1. Confidențialitatea în ansamblu

 

Instrucțiuni generale

 

Următoarele informații prezintă un rezumat al modului în care sunt procesate informațiile dvs. personale la accesarea acestui site web. Datele personale reprezintă toate datele pe baza cărora puteți fi identificat. Informații detaliate referitoare la protecția datelor pot fi găsite la rubrica referitoare la politica noastră de protecție a datelor, prezentată în acest text.

Colectarea datelor pe acest site web

 

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?

 

Prelucrarea datelor pe acest site web este efectuată de către operatorul de site. Puteți găsi datele de contact ale acestuia în secțiunea „Notă privind organismul responsabil” din această politică de confidențialitate.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

 

Datele dumneavoastră vor fi colectate, pe de o parte, prin aceea că ni le comunicați. De exemplu, este vorba de datele pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat sau cu acordul dumneavoastră la vizitarea site-ului, prin intermediul sistemelor IT. Acestea sunt în principal date tehnice (de exemplu, browserul de internet, sistemul de operare sau ora accesării paginii). Colectarea acestor date se realizează automat, la accesarea site-ului.

Pentru ce folosim datele dumneavoastră?

 

O parte din date sunt colectate pentru a asigura o furnizare impecabilă a site-ului. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți asupra datelor personale?

 

În orice moment aveți dreptul să obțineți în mod gratuit informații cu privire la originea, destinatarul și utilizarea datelor dumneavoastră personale care au fost colectate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor, vi-l puteți retrage oricând ulterior. De asemenea, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supervizare competentă.

Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente ale terților

 

Când accesați acest site, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Această evaluare se realizează în principal cu așa-numitele programe de analiză. Puteți găsi informații detaliate despre aceste programe de analiză în politica de confidențialitate.

2. Rețele de găzduire și livrare de conținut (CDN)

 

Găzduire externă

 

Acest site web este găzduit de un furnizor extern de servicii (gazdă). Datele cu caracter personal înregistrate pe acest site web sunt stocate pe serverele gazdei. Acestea pot fi în primul rând adrese IP, solicitări de contact, date meta și de comunicare, date contractuale, date de contact, nume, accesări de site-uri web și alte date generate prin intermediul unui site web.

Gazda este utilizată în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD).

Gazda noastră vă va procesa datele numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale privind activitatea și va urma instrucțiunile noastre cu privire la aceste date.

Folosim următoarele gazde:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Încheierea unui contract de procesare a comenzilor

 

Pentru a asigura prelucrarea conformă cu protecția datelor, am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu gazda noastră.

3. Indicații generale și informații obligatorii

 

Protecţia datelor

 

Operatorii acestor site-uri tratează cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal. Noi tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu confidențialitate și în conformitate cu legislația privind protecția datelor și această politică de confidențialitate.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal reprezintă toate datele pe baza cărora puteți fi identificat. Această politică de confidențialitate explică ce informații colectăm și în ce scop le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.

Subliniem faptul că transferul de date pe internet (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) nu are cel mai mare grad de securitate. O protecție deplină a datelor împotriva accesului neautorizat de către terți este imposibilă.

Informații privind responsabilul pentru securitatea datelor

 

Entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor pe acest site web este:

MEA Metal Applications srl
Str. Valcele nr. 48A
RO-405200 Dej - România
Telefon: +40 264 206 111
E-mail: romania@mea-group.com

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Durata de stocare

 

Dacă nu se specifică o anumită perioadă de stocare în această politică de confidențialitate, datele dvs. cu caracter personal vor rămâne la noi până când nu se mai aplică scopul prelucrării datelor. Dacă faceți o solicitare legitimă de ștergere sau vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive legale pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal (de exemplu, perioade de arhivare în conformitate cu legislația fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, ștergerea are loc după ce aceste motive nu se mai aplică.

Responsabil legal cu protecția datelor

 

Am numit un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.

SECUWING GmbH & Co. KG | Agenția de protecție a datelor
Maximilian Hartung
Frauentorstrasse 9
86152 Augsburg | Germania
Telefon: T +49 (0) 821 90786450
E-mail: epost[@]datenschutz-agentur.de

Notă privind transferul de date către SUA și alte terțe țări.

 

Printre altele, folosim instrumente de la companii cu sediul în SUA sau alte terțe țări care nu sunt sigure din punct de vedere al siguranței datelor. Dacă aceste instrumente sunt active, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în aceste terțe țări și prelucrate acolo. Am dori să subliniem că niciun nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE nu poate fi garantat în aceste țări. De exemplu, companiile americane sunt obligate să predea date cu caracter personal autorităților de securitate fără ca dvs., persoana vizată, să puteți lua măsuri legale împotriva acestui lucru. Prin urmare, nu poate fi exclus ca autoritățile SUA (de exemplu, serviciile secrete) să proceseze, să evalueze și să stocheze permanent datele dvs. pe serverele SUA în scopuri de monitorizare. Nu avem nicio influență asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor

 

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră expres. Puteți revoca oricând un consimțământ deja exprimat. Legalitatea procesării datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale și la publicitate directă (art. 21 RGPD)

 

DACĂ PRELUCRAREA DATELOR SE DESFĂȘOARĂ PE BAZA ART. 6 ALIN. 1 LIT. E SAU F RGPD, AVEȚI DREPTUL ÎN ORICE MOMENT DE A REFUZA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL DIN MOTIVE CARE DECURG DIN SITUAȚIA DUMNEAVOASTRĂ SPECIFICĂ; ACEASTA SE APLICĂ ȘI CREĂRII DE PROFILURI PE BAZA ACESTOR DISPOZIȚII. TEMEIUL JURIDIC RELEVANTĂ PENTRU CARE ESTE NECESARĂ PRELUCRAREA ESTE SPECIFICAT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE. ÎN CAZ DE OBIECȚIE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PUTEM OFERI MOTIVE LEGITIME PENTRU PRELUCRARE, CE PREVALEAZĂ ÎN FAȚA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DUMNEAVOASTRĂ, SAU A CAZULUI ÎN CARE PRELUCRAREA SE EFECTUEAZĂ ÎN VIRTUTEA STABILIRII, EXERCITĂRII SAU APĂRĂRII UNOR REVENDICĂRI LEGALE (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 1 RGPD).

DACĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ, AVETI DREPTUL DE A REFUZA ÎN ORICE MOMENT PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL ACESTEI PUBLICITĂȚI; ACEASTA SE APLICĂ ȘI CREĂRII DE PROFILURI ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEST LUCRU ESTE LEGAT DE ACEASTĂ PUBLICITATE DIRECTĂ. ÎN CAZ DE OBIECȚIE, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU VOR FI MAI FOLOSITE ÎN SCOPUL PUBLICITĂȚII DIRECTE (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 2 RGPD).

Dreptul de apel la autoritatea de supervizare competentă

 

În cazul încălcării RGPD, persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al reședinței lor obișnuite, al locului de muncă sau al locului presupusei încălcări. Dreptul de apel există fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau juridice.

Dreptul la transferabilitatea datelor

 

Aveți dreptul de a primi date pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dvs. sau pentru îndeplinirea unui contract, sau de a transmite aceste date unor terți, într-un format standard, convertibil. Dacă solicitați transfer direct de date către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS

 

Acest site utilizează criptarea SSL, respectiv TLS, din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți, în calitatea noastră de operator de site. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adrese a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și prin simbolul unui lacăt în linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le trimiteți nu pot fi accesate de terți.

Tranzacții financiare criptate pe acest site web

 

Dacă există obligația de a ne furniza datele dvs. de plată (de exemplu, numărul de cont pentru autorizarea debitării directe) după încheierea unui contract pe bază de onorarii, aceste date sunt necesare pentru procesarea plății.

Tranzacțiile financiare prin mijloace comune de plată (Visa/MasterCard, debit direct) se fac exclusiv printr-o conexiune criptată SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adrese a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și prin simbolul unui lacăt în linia browserului.

Cu comunicarea criptată, datele plății dvs. pe care ni le transmiteți nu pot fi accesate de terți.

Informații, ștergere și corectare

 

Conform prevederilor legale în vigoare, aveți dreptul în orice moment de a obține în mod gratuit informații cu privire la datele stocate despre persoana dumneavoastră, inclusiv originea și destinatarul datelor dumneavoastră, scopul prelucrării datelor, și eventual dreptul de a corecta sau șterge aceste date. Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul de a limita prelucrarea datelor

 

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personale. Ne puteți contacta oricând în acest scop. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

● În cazul în care contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal stocate de noi, și de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

● În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost/este efectuată ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.

● Dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar aveți dumneavoastră nevoie de acestea pentru a exercite, a apăra sau a susține orice revendicări legale, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în loc de ștergere.

● Dacă ați depus o obiecție în conformitate cu art. 21 alin. 1 RGPD, trebuie atins un echilibru între interesele dvs. și interesele noastre. Atâta timp cât nu este clar ce interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personale.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în afară de stocarea lor, aceste date pot fi prelucrate numai cu acordul dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important, de către Uniunea Europeană sau un stat membru.

Contestația referitoare la mesajele publicitare

 

Prin prezenta se interzice utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației de publicare pentru transmiterea de materiale publicitare sau de informare care nu au fost solicitate în mod expres. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi, de exemplu, prin e-mailuri de tip spam.

4. Colectarea datelor pe acest site web

 

Module cookie

 

Paginile noastre de internet folosesc așa-numitele „module cookie”. Modulele cookie sunt fișiere text mici și nu aduc niciun prejudiciu dispozitivului dvs. Acestea sunt stocate fie temporar pe durata unei sesiuni (module cookie de sesiune), fie permanent (module cookie permanente) pe dispozitivul dvs. Modulele cookie de sesiune sunt șterse automat după vizita dvs. Modulele cookie permanente rămân stocate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți sau browserul dvs. web le șterge automat.

În unele cazuri, și module cookie de la companii terțe pot fi stocate pe dispozitivul dvs. atunci când intrați pe site-ul nostru (module cookie de la terți). Acestea ne permit nouă sau dumneavoastră să folosim anumite servicii furnizate de terți (de ex., module cookie pentru procesarea serviciilor de plată).

Modulele cookie au funcții diferite. Numeroase module cookie sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de exemplu, funcția coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte module cookie sunt utilizate pentru a evalua comportamentul utilizatorului sau pentru a afișa reclame.

Modulele cookie necesare pentru procesul de comunicare electronică (modulele cookie necesare) sau pentru a furniza anumite funcții dorite (modulele cookie funcționale, de ex., pentru funcția coșului de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de exemplu, modulele cookie pentru măsurarea audienței web) sunt stocate în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD, cu excepția cazului în care se specifică o bază juridică diferită. Operatorul site-ului are un interes legitim în salvarea modulelor cookie pentru furnizarea serviciilor sale fără erori tehnice și optimizarea acestora. Dacă a fost solicitat consimțământul pentru stocarea modulelor cookie, modulele cookie în cauză sunt stocate exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Puteți seta browserul astfel încât să fiți informați cu privire la utilizarea modulelor cookie, pentru a accepta modulele cookie în anumite cazuri, pentru a accepta utilizarea modulelor cookie în cazuri specifice sau în general, și pentru ștergerea automată a modulelor cookie atunci când închideți browserul. Dacă alegeți să dezactivați modulele cookie, funcționalitatea acestui site poate fi limitată.

În cazul în care modulele cookie sunt utilizate de companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa separat în contextul acestei politici de confidențialitate și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul.

Consimțământul la utilizarea modulelor cookie cu Cookiebot

 

Site-ul nostru web folosește tehnologia de consimțământ a utilizării modulelor cookie Cookiebot pentru a obține consimțământul dvs. pentru stocarea anumitor module cookie pe dispozitivul dvs. și pentru a le documenta în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit în continuare „Cookiebot”).

Când accesați site-ul nostru web, este stabilită o conexiune cu serverele Cookiebot pentru a obține consimțământul dvs. și alte declarații cu privire la utilizarea modulelor cookie. Cookiebot salvează apoi un modul cookie în browserul dvs. pentru a vă putea atribui consimțămintele acordate sau retrase. Datele colectate în acest mod vor fi stocate până când ne cereți să le ștergem, ștergeți dvs. modulul cookie Cookiebot sau nu mai este necesară stocarea acestora. Cerințele legale obligatorii de arhivare rămân neafectate.

Cookiebot este utilizat pentru a obține consimțământul legal necesar pentru utilizarea modulelor cookie. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.

Fișierele log de server

 

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informațiile din așa-numitele fișiere log de server, pe care browserul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

● Tipul și versiunea browserului

● sistem de operare folosit

● Referrer URL

● Numele gazdei (host name) calculatorului de acces

● Ora de accesare a serverului

● Adresa IP

Nu are loc o combinare a acestor date cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea tehnică a site-ului său fără erori tehnice - fișierele jurnal ale serverului trebuie înregistrate în acest scop.

Contract pentru procesarea comenzilor

 

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu Cookiebot. Acesta este un contract stipulat de legea privind protecția datelor, care asigură faptul că sus-numitul Cookiebot prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu RGPD.

5. Instrumente de analiză și publicitate

 

[1] Google Tag Manager (program de gestionare a etichetelor Google)

Folosim Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Tag Manager este un instrument cu ajutorul căruia putem integra instrumente de urmărire sau statistică și alte tehnologii pe site-ul nostru web. Google Tag Manager în sine nu creează profiluri de utilizator, nu salvează module cookie și nu efectuează nicio analiză independentă. Este folosit doar pentru a gestiona și reda instrumentele integrate prin intermediul acestuia. Cu toate acestea, Google Tag Manager înregistrează adresa dvs. IP, care poate fi transferată și companiei-mamă Google din Statele Unite.

Google Tag Manager este utilizat în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în integrarea și administrarea rapidă și ușoară a diferitelor instrumente de pe site-ul său. Dacă s-a solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Google Analytics

 

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze comportamentul vizitatorilor site-ului. Operatorul site-ului web primește diverse date de utilizare, cum ar fi vizualizările de pagină, durata vizitei pe site, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Aceste date pot fi rezumate de Google într-un profil care este atribuit utilizatorului respectiv sau dispozitivului acestuia.

De asemenea, putem folosi Google Analytics pentru a vă înregistra mișcările și clicurile de mouse și de derulare, printre altele. În plus, Google Analytics folosește diverse abordări de modelare pentru a completa seturile de date înregistrate și folosește tehnologii de învățare automată pentru analiza datelor.

Google Analytics utilizează tehnologii ce permit utilizatorului să fie recunoscut în scopul analizei comportamentului utilizatorului (de exemplu, module cookie sau amprente ale dispozitivului). Informațiile colectate de Google privind utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise către un server Google în SUA și stocate acolo.

Acest instrument de analiză este utilizat pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul, cât și publicitatea acestuia. Dacă a fost solicitat un consimțământ corespunzător (de exemplu, consimțământul pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii puteți găsi aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimizarea adresei IP

 

Am activat funcția de anonimizare a adresei IP pe acest site web. În consecință, adresa dvs. IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state participante la Acordul privind Spațiul Economic European, înainte de a fi transmisă în Statele Unite. Doar în cazuri excepționale se transmite adresa IP completă către un server Google din SUA și se scurtează acolo. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului și furnizarea altor servicii conexe către operatorul site-ului. Adresa IP furnizată de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi compilată cu alte date Google.

Plug-in de browser

 

Puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze datele dvs. descărcând și instalând plug-inul pentru browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a datelor utilizatorilor cu Google Analytics, consultați Politica de confidențialitate Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro .

Prelucrarea comenzilor

 

Am încheiat un contract de prelucrare a comenzilor cu Google și implementăm pe deplin cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor la utilizarea Google Analytics.

Durata de stocare

 

Datele stocate de Google la nivel de utilizator și eveniment și care sunt legate de module cookie, identificatori ai utilizatorilor (de exemplu, ID de utilizator) sau identificatori publicitari (de exemplu, module cookie DoubleClick, ID publicitar Android) sunt anonimizate sau șterse după 2 luni. Puteți găsi detalii despre acest lucru la următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

 

Acest site web folosește Hotjar. Furnizorul este Hotjar Ltd., etajul 2, St Julians Business Center, 3, str. Elia Zammit, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (site-ul web: https://www.hotjar.com ).

Hotjar este un instrument pentru analiza comportamentului dumneavoastră de utilizator pe acest site web. Cu Hotjar putem înregistra mișcările și clicurile mouse-ului dvs., ca și mișcările dvs. de derulare. Hotjar poate determina, de asemenea, cât timp ați rămas cu indicatorul mouse-ului într-un anumit punct. Din aceste informații, Hotjar creează așa-numitele hărți termice, care pot fi utilizate pentru a determina ce zone ale site-ului web sunt preferate de vizitatorii site-ului.

De asemenea, putem stabili cât ați rămas pe o pagină și când ați părăsit-o. De asemenea, putem stabili în ce moment ați anulat intrările dvs. într-un formular de contact (așa-numitele pâlnii de conversie).

În plus, Hotjar poate fi utilizat pentru a obține feedback direct de la vizitatorii site-ului. Această funcție servește la îmbunătățirea ofertelor web ale operatorului site-ului web.

Hotjar utilizează tehnologii ce permit utilizatorului să fie recunoscut în scopul analizei comportamentului utilizatorului (de exemplu, module cookie sau utilizarea amprentelor digitale ale dispozitivului).

Acest instrument de analiză este utilizat în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul, cât și publicitatea acestuia. Dacă a fost solicitat un consimțământ corespunzător (de exemplu, consimțământul pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Dezactivarea Hotjar

 

Dacă doriți să dezactivați colectarea datelor de către Hotjar, faceți clic pe următorul link și urmați instrucțiunile de acolo: https://www.hotjar.com/opt-out

Rețineți că Hotjar trebuie să fie dezactivat separat pentru fiecare browser sau pentru fiecare dispozitiv în parte.

Pentru mai multe informații despre Hotjar și despre datele colectate, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Hotjar la următorul link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract pentru procesarea comenzilor

 

Am încheiat un contract de prelucrare a comenzilor cu Hotjar pentru a implementa reglementările europene stricte privind protecția datelor.

Google Ads

 

Operatorul site-ului web folosește Google Ads. Google Ads este un program de publicitate online al Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Ads ne permite să afișăm reclame în motorul de căutare Google sau pe terțele site-uri web, dacă utilizatorul introduce anumiți termeni de căutare pe Google (direcționarea în funcție de cuvinte cheie). În plus, reclamele direcționate pot fi afișate pe baza datelor utilizatorului disponibile pe Google (de exemplu, date despre locație și interese) (direcționare către grupul țintă). În calitate de operator al site-ului web, putem evalua cantitativ aceste date, de exemplu, analizând ce termeni de căutare au determinat afișarea reclamelor noastre și câte reclame au determinat clicurile corespunzătoare.

Utilizarea Google Ads se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în comercializarea cât mai eficientă a produselor și a serviciilor sale.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii puteți găsi aici: https://policies.google.com/privacy/frameworks și https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google Adwords

Google Adwords Conversion Tracking: Pentru a înregistra statistic utilizarea paginii noastre web și pentru a o evalua pentru dumneavoastră în scopul optimizării paginii noastre web, folosim Google Conversion Tracking (urmărirea conversiilor Google). Astfel, Google Adwords va seta un cookie (a se vedea punctul 4) pe computerul dumneavoastră dacă ați ajuns pe pagina noastră web printr-un anunț Google.

Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală. Aceste cookie-uri (dacă nu au expirat încă) permit companiei Google și clienților Adwords să vadă că utilizatorul a făcut clic pe un anunț GoogleAdwords și a fost redirecționat către această pagină.

Fiecare client Adwords primește un alt cookie. Informațiile colectate utilizând cookie-uri de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții Adwords care au optat pentru Conversion-Tracking. Clienții Adwords află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină prevăzută cu Conversion-Tracking-Tag. Cu toate acestea, aceștia nu primesc informații cu care se identifică personal utilizatorii. Dacă nu doriți să participați la procesul de urmărire, puteți de asemenea să refuzați setarea necesară în acest sens a unui cookie – de exemplu printr-o setare a browserului, care în general dezactivează setarea automată a cookie-urilor. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile pentru Conversion-Tracking, setând browserul să blocheze cookie-urile din domeniul „www.googleadservices.com”. Instruirea Google privind protecția datelor la Conversion-Tracking o găsiți aici (https://services.google.com/sitestats/ro.html).

10.2 Google Adwords Remarketing: Această pagină web utilizează serviciul Google Adwords al Google Inc. (Google”). În acest scop se utilizează funcția de remarketing în cadrul serviciului Google AdWords. Cu funcția Remarketing putem să prezentăm utilizatorilor paginii noastre web pe alte pagini web din cadrul rețelei Google anunțurile publicitare bazate pe interesele acestora. În acest scop este analizată interacțiunea utilizatorilor pe pagina noastră web, de ex. de ce oferte s-a interesat utilizatorul, pentru a putea afișa publicitate direcționată către utilizatori chiar și după vizitarea paginii noastre web pe alte pagini. În acest scop, pe computerul vizitatorului este salvat un așa numit „cookie”. Șirul de caractere pe care îl conține este folosit pentru a recunoaște un vizitator atunci când vizitează pagini web care fac parte din rețeaua publicitară Google. Acolo, vizitatorului este posibil să i se afișeze publicitate în legătură cu conținutul accesat anterior pe pagini web care utilizează Google Remarketing. Google utilizează în acest scop așa numitul cookie „DoubleClick”. (Punctul 7.2) Este vorba despre același cookie folosit pe pagini web care rulează programe de publicitate ale filialei Google DoubleClick. Pe paginile noastre, nu apare niciun anunț publicitar de la terțe părți. Cookie-ul DoubleClick servește aici doar funcției de remarketing. În cazul funcției de remarketing, Google nu colectează date cu caracter personal conform propriilor indicații. În măsura în care se urmăresc referințe la datele cu caracter personal prin utilizarea serviciului menționat mai sus, temeiul juridic îl reprezintă art. 6 alin. 1 fraza 1 lit. f din RGPD.

Cu toate acestea, dacă nu doriți funcția Google „publicitate bazată pe categorii de interese”, puteți să o dezactivați din setări la adresa http://www.google.com/settings/ads. Alternativ puteți de asemenea să vă configurați browserul pentru a nu accepta cookie-uri sau pentru a accepta numai anumite cookie-uri. Vă rugăm să rețineți că acest lucru poate limita funcționalitatea și confortul paginilor web. De asemenea, puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor pentru publicitatea bazată pe categorii de interese prin intermediul inițiativei rețelei de anunțuri de publicitate. Urmați în acest sens instrucțiunile de la adresa: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

6. Buletin informativ

 

Date despre buletinul informativ

 

Dacă doriți să primiți buletinul informativ oferit pe site, avem nevoie de o adresă de e-mail de la dvs., precum și de informații care să ne permită să verificăm dacă sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și să confirmăm că sunteți de acord să primiți buletinul informativ. Alte date nu vor fi colectate sau vor fi colectate numai în mod voluntar. Folosim aceste date exclusiv pentru trimiterea informațiilor solicitate și nu le transmitem terților.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de înregistrare al buletinului informativ are loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru stocarea datelor și a adresei de e-mail și pentru utilizarea acestora în vederea trimiterii buletinului informativ, de exemplu prin linkul „Dezabonare” din buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc deja rămâne neafectată de revocare.

Datele pe care le-ați stocat la noi în scopul abonării la buletinul informativ vor fi stocate de noi sau de furnizorul de servicii de buletin informativ până când vă dezabonați de la buletinul informativ și vor fi șterse din lista de distribuire a buletinului informativ după ce vă dezabonați de la acesta sau când scopul nu mai este aplicabil. Ne rezervăm dreptul de a elimina sau bloca adresele de e-mail din lista noastră de distribuție a buletinului informativ, la propria noastră discreție, în cadrul interesului nostru legitim, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

După ce v-ați dezabonat din lista de distribuție a buletinului informativ, adresa dvs. de e-mail poate fi stocată într-o listă neagră de către noi sau de către furnizorul de servicii de buletin informativ, pentru a preveni trimiterea pe viitor a altor mesaje. Datele din lista neagră vor fi utilizate numai în acest scop și nu vor fi combinate cu alte date. Acest lucru servește atât interesului dvs., cât și interesului nostru de a respecta cerințele legale la trimiterea buletinelor informative (interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD). Stocarea în lista neagră nu este limitată în timp. Vă puteți opune stocării, cu condiția ca interesele dvs. să prevaleze în fața intereselor noastre legitime.

7. Plugin-uri și instrumente

 

Google Web Fonts

 

Această pagină folosește așa-numitele fonturi web, care sunt furnizate de Google, pentru afișarea uniformă a fonturilor. Când accesați o pagină, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului, pentru a afișa corect textele și fonturile.

În acest scop, browserul pe care îl utilizați trebuie să se conecteze la serverele Google. Astfel Google este informat că acest site a fost accesat prin adresa dvs. IP. Utilizarea Google WebFonts se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în reprezentarea uniformă a fontului pe site-ul său. Dacă a fost solicitat un consimțământ corespunzător (de exemplu, consimțământul pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Dacă browserul dvs. nu acceptă fonturi web, computerul dvs. va folosi un font standard.

Pentru mai multe informații despre Google Web Fonts, consultați https://developers.google.com/fonts/faq și Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

8. Furnizori de comerț electronic și de servicii de plată

 

Prelucrarea datelor (date despre client și contract)

 

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru stabilirea, structurarea sau schimbarea relației juridice (date principale). Acest lucru se face în baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, care permite prelucrarea datelor pentru executarea unui contract sau a unor măsuri precontractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal cu privire la utilizarea acestui site web (date de utilizare) numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite utilizatorului să utilizeze serviciul sau pentru a permite facturarea acestor servicii.

Datele despre clienți colectate vor fi șterse după finalizarea comenzii sau după încheierea relației de afaceri. Perioadele legale de arhivare rămân neafectate.

Transfer de date la încheierea unui contract pentru magazine online, dealeri și expediere de bunuri

 

Transmitem date cu caracter personal către terți numai dacă acest lucru este necesar în contextul procesării contractelor, de exemplu către compania însărcinată cu livrarea bunurilor sau instituția de credit însărcinată cu procesarea plăților. O altă transmitere a datelor nu are loc sau are loc numai dacă ați consimțit în mod expres la aceasta. Datele dvs. nu vor fi transmise unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră expres, de exemplu, în scopuri publicitare.

Baza pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, care permite prelucrarea datelor pentru executarea unui contract sau a unor măsuri precontractuale.

Verificări de credit

 

Dacă plata se face contra unei facturi sau prin orice altă metodă prin care se efectuează plăți în avans, putem efectua o procedură de verificare a creditului (evaluare). În acest scop, transmitem datele pe care le-ați introdus (de exemplu, numele, adresa, vârsta sau datele bancare) către o agenție de credit. Probabilitatea unei neplăți este stabilită pe baza acestor date. Dacă riscul de neplată este excesiv, putem refuza metoda de plată respectivă.

Verificarea creditului se efectuează pe baza îndeplinirii contractului (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR), precum și pentru a evita neîndeplinirea obligațiilor de plată (interes legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD). Dacă s-a obținut consimțământul, verificarea creditului se efectuează pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Servicii de plată

 

Integrăm servicii de plată de la companii terțe pe site-ul nostru. Când efectuați o achiziție de la noi, datele dvs. de plată (de exemplu, numele, suma plății, detaliile contului, numărul cardului de credit) vor fi procesate de furnizorul de servicii de plată în scopul procesării plății. Clauzele contractelor respective și dispozițiile privind protecția datelor ale furnizorului respectiv se aplică acestor tranzacții. Furnizorii de servicii de plată sunt utilizați în baza art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR (derularea contractului), precum și în interesul unui proces de plată rapid, confortabil și sigur (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD). În măsura în care vi se solicită consimțământul pentru anumite acțiuni, art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD este baza legală pentru prelucrarea datelor; consimțămintele pot fi revocate în orice moment pentru viitor.

Folosim următorii furnizori de servicii de plată/următoarele servicii de plată pe acest site:

[2] Apple Pay

Furnizorul de servicii de plată este Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, SUA. Puteți găsi Politica de confidențialitate Apple la: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ .

Mollie

 

Furnizorul acestui serviciu de plată este Mollie BV, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Țările de Jos (denumit în continuare „Mollie”). Cu ajutorul Mollie, putem integra diverse metode de plată pe site-ul nostru. Detalii pot fi găsite în Politica de confidențialitate Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy .

copyright 2021 MEA Building Success